רעש מטורבינות רוח

היבט חשוב בתכנון תחנות רוח הוא מרחקן ממבני מגורים. להלן מצורף מידע רלוונטי (בפורמט PDF) בנוגע להשפעות טורבינות רוח על בריאות האדם והשלכות הנוגעות לתכנון טורבינות רוח. יש ללחוץ לפתיחה בחלון חדש ו/או להורדה.

 

דוח האגודה הישראלית לאנרגיית רוח בנושא מרחק טורבינות רוח מבתי מגורים

השלכות בריאותיות של אינפראסאונד מטורבינות רוח, משרד הבריאות

תכנון טורבינות רוח בקרבת מבני מגורים, משרד הבריאות

Additional information