הבהרה ממנהל התכנון לגבי יזמים הפועלים בשטחי יהודה ושומרון

המלצות הצוות הבינמשרדי יכללו תאי שטח בתחומי הקו הירוק בלבד. יחד עם זאת, היעד הלאומי והמכסות כוללות גם טורבינות רוח שיוקמו מעבר לקו הירוק.

על כן, יזמים הפועלים בשטחי יהודה ושומרון מוזמנים להעביר את המיקום המוצע באמצעות סימון פוליגונים על גבי מפה ולא נדרשים להעביר מידע וניתוח פוטנציאל הרוח כפי שהתבקש על ידי הקול קורא.

מידע נוסף