הזמנה לארוע בהשתתפות המזכיר הכללי של איגוד הרוח העולמי

<div style="width:100%; text-align:left;" ><iframe  src="/https://isrwea.eventbrite.com?ref=eweb" frameborder="0" height="1000" width="100%" vspace="0" hspace="0" marginheight="5" marginwidth="5" scrolling="auto" allowtransparency="true"></iframe><div style="font-family:Helvetica, Arial; font-size:10px; padding:5px 0 5px; margin:2px; width:100%; text-align:left;" ><a style="color:#ddd; text-decoration:none;" target="_blank" href="/http://www.eventbrite.com/r/eweb">Online Ticketing</a><span style="color:#ddd;"> for </span><a style="color:#ddd; text-decoration:none;" target="_blank" href="/https://isrwea.eventbrite.com?ref=eweb">Israel and the World Wind Energy roadmap- WWEA Secretary General in Israel</a> <span style="color:#ddd;">powered by</span> <a style="color:#ddd; text-decoration:none;" target="_blank" href="/http://www.eventbrite.com?ref=eweb">Eventbrite</a></div></div>

מידע נוסף