סיכום ישיבת צוות בינמשרדי

התקבל סיכום ישיבת הצוות הבינמשרדי לטורבינות רוח.

לכל המעוניינים, אנא העבירו הערות עד תאריך 22.7.17 במייל gadi.hareli@israwea.org.il

מידע נוסף