ישיבה ראשונה של הועדה הבינמשרדית לבחינת ואיתור תאי שטח לחוות רוח גדולות

בתאריך 20.6.12 התקיימה בירושלים הישיבה הראשונה של הצוות הבין-משרדי לבחינת ואיתור תאי שטח בעלי פוטנציאל להקמת חוות רוח גדולות.

הצוות הוקם לאחר שהמועצה הארצית בישיבתה מאפריל החליטה על הקמת הצוות.

בין המוזמנים הכוללים 12 חברים, משקיפים ומוזמנים קבועים : משרד הפנים , משרד האנרגיה והמים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון, חברת החשמל, רשות החשמל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירות המטאורולוגי, משרד התחבורה, מינהל מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל ורשות התעופה האזרחית

האגודה לאנרגיית רוח מוזמנת באופן קבוע לפגישות הצוות.

התבקשתי לקראת הישיבה להציג את תהליך הפיתוח וההקמה של חוות הרוח הגדולות.

בחרתי לבקש מהחברה היחידה בישראל שבפועל הקימה בשנים האחרונות חות טורבינות רוח גדולות בהיקפים של עשרות מגה-וואט- חברת CERAC, אשר שמחה להשתתף ולסייע וברצוני להודות להם על כך ובמיוחד לאלדד שחם שהציג את המצגת שהכנו.

ראשון הציג רן דרסלר את עבודת הצוות ובמקביל לצוות הבדיקה הבינמשרדי  מתקיים המהלך לעריכת תמ"א 10/ד/12 שתיקבע הליכי תכנון ואת הסף לפניה לועדה ארצית (כעת מדובר על פניה למחוזית אם פחות מ 100 דונם ולועדה הארצית במידה ומעל ל 100 דונם.

תהליך העבודה של הצוות:

1.       הצגת נתונים לצוות- המאפיינים של טורבינות וחוות רוח- היקפים וצרכי שטח.  אפיון תאי שטח עם פוטנציאל, נתוני רוח וכד'

2.      שלב ניתוח מיקום חוות בתוואי השטח מבחינה תכנונית - מערכת בטחון , בטיחות טיסה, סביבה כמו בעלי כנף, חיבור חשמל וכד'...

3.      המלצה  על תאי שטח ואולי עם אפשרןת מדרגות בהמלצות לפי שנים

מצורפים המצגת וסיכום הדיון ששלח רן.

גב' טניה אילריונוב - ראש אגף איכות סביבה ברשות החשמל הציגה את הרקע להסדרה שאושרה

לפיה 800 מגה טורבינות גדולות ובנוסף 30 מגה קטנות. לשאלת נציגת צה"ל נאמר כי הסיבה ל 800 נבעה פשוט מסכימה של הכמות שהיתה ידועה כבקשותצפויו באותה עת.

התעריף של 49 אג לקוטש ותוספת 4  אג ל 440 מגה ראשונים  או עד סוף 2014.

מר משה שטרית העיר כי  המחיר הנורמטיבי להספק מותקן בטורבינת רוח עדיין נמוך משמעותית מאותו  הספק מותקן בפוטווולטאי ולכן עדיין הטורבינות הן הכלכליות ביותר. 

משה שטרית הוסיף כי התעריף של 4 אג' עד 2014 נבע מרצון לתעדף את מי שיקים מהר. וכי נוכח הבקשות הרבות לכלול גם פרויקטים נוספים נשקלות.

אלדד שחם מחברת CEREAC, נדב סער מחברת אבירם אנלייט וראובן שנקר הציגו עקרונות אנרגית רוח טורבינות וחוות רוח.

נושאים שעלו במהלך המצגות ולאחריהן:

- גובה תרני מדידה צריך להיות 75% מגובה טבור, שטח בשימוש ודרכי גישה בהיקף של 3% מהשטח.

- הפוליגונים כפי שהוצגו ע"י משרד האנרגיה אינם מדויקים, דבר שעורר ספקות בקרב נציגי צה"ל שהביעו מורת רוחם אם אכן נעשית עבודה על שטחים שאינם נכונים.

- עלה הצורך בקיום מדידות במשך שנתיים  לקבלת מימון בנקאי, וכן רגולציה אירופאית שקובעת את גובה השיא לטורבינות כ- 200 מטר והומלץ נוכל היות ישראל מדינת רוח מ CLASS 3, לדבוק בגובה זהה.

- סא"ל עדנה פרדו הציעה לפנות אליהם עוד לפני ההגשה לועדה מחוזית לבדיקת היתכנות. סא"ל פרדו אף הסבירה כי בקשות מקבלות בתגובה מכתב בסגנון "אנו כפופים לתמ"א ולועדה הבינמשרדית ..." אך בפועל בודקים הבקשות ואתרים בהם יש בעיה אמיתית נשלחת הודעה מפורשת על כך.  

 

מידע נוסף