תולדות

האגודה הישראלית לאנרגית רוח היא עמותה שפועלת כמלכ"ר. 

האגודה רשומה במשרד רשם העמותות, ע"ר 58-054-6729.

האגודה הישראלית לאנרגיית רוח הינה גוף שנועד לקדם את השימוש והיעילות בתחנות רוח במדינת ישראל.

 

האגודה הישראלית לאנרגית רוח הוקמה במטרה לתת את הדחיפה הנדרשת לקידום ענף אנרגית הרוח, שהוא אחד ממקורות האנרגיה החלופית המובילים בעולם אשר גיורו מתמהמה.
בעוד בעולם קצב הגידול הממוצע של אנרגית הרוח היה לכל הפחות 20% בכל שנה – מ 6,000 מגה-ואט בשנת 1996 ליותר מ 200,000 מגה ואט בשנת 2011, ובעוד המכסות לאנרגיה סולרית בישראל מתכלות עם פרסומן, אנרגית הרוח בישראל מסתכמת מאז 1993 בפחות מ 7 מגה-וואט וללא גידול בעוד היעד שנקבע על ידי הממשלה, הינו 800 מגה-ואט לפחות עד שנת 2020.

 

Mission

The Israeli Wind Energy Association (IsraWEA) was established to represent the wind energy community in Israel - active organizations and individuals directly or indirectly involved in the development and implementation of wind energy technologies, products and services.

Read more...

More Articles...

  1. Legal Documents

Additional information