הישיבה השלישית של הועדה הבין-משרדית

בישיבתה השלישית של הועדה הבין-משרדית שהתקיימה ביום ב' 24.10.12 , נידון נושא  מיפוי הרוח של ישראל ודרכי פעולת הועדה.

 

 

בישיבתה השלישית של הועדה הבין-משרדית שהתקיימה ביום ב' 24.10.12 , נידון נושא  מיפוי הרוח של ישראל ודרכי פעולת הועדה.

סוכם כי המפה הקיימת המוצגת באתר משרד האנרגייה, המסמנת פוליגונים ע"י יזם מסוים תרד מהאתר ותוכן מפה חדשה בהמשך.

הועלו 3 דרכי פעולה אפשריות:

1.        המתנה לקבלת המיפוי מהשירות המטאורולוגי .מיפוי זה עשוי להתקבל רק בעוד כשנה אם לא מאוחר יותר .הצוות לא יוכל להגיש המלצותיו בתוך כשנה

2.        קבלת מיפוי זמני יצביע רק באופן עקרוני על אזורים בעלי סבירות גבוהה לפוטנציאל אנרגיית רוח תוך מספר חודשים וצירוף תאי שטח בהם יש פעילות יזמית – בקשות על בסיס קריטריוני סף שיוגדרו.

3.        בחינה של בקשות יזמים על בסיס קריטריוני סף שיוגדרו ובכך לתת התייחסות מהירהליזמים ובחינה מחודשת נוספת של אתרים לאחר תקופה של שנה.

הוסכם כי אין לחכות למיפוי ושלכשיהיו מפות רוח לישראל יצרפו מידע זה. ולכן ייצא בקרוב קול קורא אשר ינחה יזמים באשר לאופן הגשת הצעות לפוליגונים להקמת חוות רוח ואשר יציב מועד אחרון להגשת ההצעות.

לשאלת חלק מהנוכחים לגבי האפשרות לפעול ראשית או במקביל להנחיות בנושאי סקר סביבה או הנחיות מנהל תעופה הוחלט כי התהליך יחל מהערכת היתכנות על בסיס עבודה ראשונית בנושא פוטנציאל האתרים ומשם תעבור הוועדה לבחון הנושאים הנוספים.

בברכה,

גדי הראלי

האגודה הישראלית לאנרגיית רוח (ע.ר.)

 

מידע נוסף