ועדת המדע והטכנולוגיה

ישיבת ועדת המשנה של ועדת המדע לקידום טכנולוגיות להפקת חשמל מאנרגיית רוח תתקים ביום רביעי 19.7.17 בשעה 9:30 .

אנו מציעים שתגיעו ע"מ שתוצג גם עמדה תומכת של הציבור בתחום

להשתתפות נא שלחו מייל לכתובת v_mada@knesset.gov.il 

 

* פיקוח ומעקב אחר יישום ועידת פריז * מעקב ודיווח סטטוס התקדמות והתחשבות בגורמים המגבילים *

מוזמנים: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רשות מקרקעי ישראל, אונ' אריאל, אונ' תל-אביב, השירות המטאורולוגי, חברת החשמל לישראל, לשכת טכנולוגיות המידע בישראל, החברה להגנת הטבע, מועצה אזורית הגלבוע, מרכז המועצות האזוריות 

מקום הישיבה: חדר הוועדה באגף הוועדות (קדמה), קומה 1, חדר 1740

מידע נוסף