מטרות ויעדים

האגודה הישראלית לאנרגית רוח הוקמה על מנת לייצג את קהילת אנרגיית הרוח בישראל - ארגונים ויחידים הפעילים באופן ישיר או עקיף בפיתוח ויישום טכנולוגיות אנרגיית רוח – מוצרים ושרותים.

יזמים בתחום אנרגיית הרוח, מפעילים, יצרנים,  מפתחי פרויקטים,  יועצים, ספקי שרותים וארגונים כמו גם אנשים אחרים המעוניינים לתמוך בתחום אנרגיית הרוח בישראל מוזמנים להצטרף לאגודה.

האגודה הישראלית לאנרגית רוח שמה לה למטרה לפעול כדי:

- לספק לחברים מקור מידע עדכני ואמין לנעשה בתחום אנרגיית הרוח בעולם ובעיקר בישראל

- לספק לחברים פלטופרמה להחלפת והפצת מידע מקצועי בתחום אנרגיית הרוח

- לקדם הרגולציה שתתאים לפיתוח הענף בארץ מול רשויות התקינה כמו  מכון התקנים, חברת חשמל, רשות חשמל, משרד פנים, מנהל תעופה וחקיקה בכנסת

- לפעול מול משרד הפנים והרשויות המקומיות לקבלת התרי בניה ברמה ארצית ומקומית

- לפעול להקמת אטלס הרוח של ישראל ומידע רוח עדכני, כולל איגוד מידע זמין אצל הרשויות השונות

- לארגן הרצאות מפגשים ימי עיון וכנסים מקצועיים בתחום אנרגיית הרוח

- לקדם הקמת מרכזי מחקר וידע אקדמיים  בתחום

- לקדם הקמת מרכז בדיקות לאישור רישוי מוצרים בתחום

- לקדם מנגנון הסמכת מתקינים בתחום

- לגשר בין גופים וחברות ישראליות לחברות בינלאומיות וגופים בינלאומיים בתחום מחו"ל

- לקדם בנקביליות Bankability של אנרגיית הרוח בישראל

מידע נוסף