מוסד שמואל נאמן - המלצות פורום אנרגייה

 

בתאריך 19.12.2011 התקיים במסגרת פעילות לגיבוש המלצות לניצול אנרגיית הרוח בישראל, במוסד שדמואל נאמן, דיון בהשתתפות מיטב המומחים בישראל, נציגי ממשל ונציגי האגודה הישראלית לאנרגיית רוח, על מנת לגבש המלצות לדרכי פעולה בפני מקבלי ההחלטות במדינה.

 

מוסד שמואל נאמן מקיים מפגשי פורום אנרגיה לדיון בנושאים בעלי חשיבות לאומית בתחום.

 

בימים אלו פורסם הדו"ח המסכם את הדברים וההמלצות לפעילות לקידום הנושא.

 

במסגרת המפגש הוצג שוק אנרגית הרוח העולמי ע"י יו"ר ועדה XXXX באגודת הורוח, פרופ' אביב רוזן.

 

נציגי יזמים העוסקים בהקמת חוות רוח – דר' אלי בן דב ואבי זעירא, שהביעו את הקשיים הנערמים בישראל בפני יזמים בתחום

 

אבנר פורשפן מהשרות המטאורולוגי  הציג את הכוונות לפעול למיפוי אנרגית הרוח בישראל, נושא טעון לאחר ביטול מכרז שפורסם בנושא ע"י משרד האנרגיה והמים

 

כותב שורות אלו הציג  את מורכבות הטיפול באנרגיית הרוח והצורך לאמץ מודלים קיימים ברחבי העולם, ע"י הקמת גוף מרכזי כאגודה הישראלית לאנרגיית רוח, לשם תאום רוחבי בכל ההבטים: מקצועים, רגולציה טכנית ומנהלתית עם גופים כגון: מכון התקנים, משרד האנרגיה, משרד הפנים, משרד לפיתוח אזורי, משרד התמ"ת, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה (שמ"ט), רשות החשמל, חברת החשמל, גופים ירוקים שונים, צה"ל, מנהל התעופה, יים וגופים עסקיים ויצרני ציוד.

 

המלצת הדוח הינה להקים איגוד עצמאי שיפעל לשילוב מכלול המאמצים הנדרשים לקידום אנרגיית הרוח בישראל כמקובל בעולם, שיעזור בהתוויית מדיניות כוללת מול הרשויות השונות וישתתף בפעילות גופי התכנון.

 

המלצה נוספת העולה מהדוח – להקים גוף שירכז מידע ופעילויות הסברה בתחום,  יפעל למיפוי אנרגיית הרוח בישראל, יקדם תקינה טכנית לציוד, פעילות לרישוי ציוד, הדרכות, רישוי והסמכת מתקינים , חקירת קינון ונדידת ציפורים בהקשר לאנרגיית הרוח, רעש בריאות ותאומים וכיוב'

 

האגודה הישראלית לאנרגיית רוח פועלת לקידום המלצות מוסד שמואל נאמן בקרב הגורמים השונים.

 

להורדת הדו"ח  <LINK>

 

מידע נוסף